شهرک صنعتی غیر دولتی خوارزمی ماهدشت

شهرک صنعتی غیردولتی خوارزمی ماهدشت به عنوان قطب تولید آرد استان البرز و نزدیکترین شهرک صنعتی به فرودگاه بین المللی پیام و قرار گرفتن در مسیر راه آهن سراسری و به طور کلی به لحاظ جغرافیایی استفاده از پایانه ترکیبی سه وجهی جاده‌ای ، ریلی و هوایی شهرک صنعتی ماهدشت را از سایر شهرکهای صنعتی متمایز نموده است.

 از بهمن 1397 شهرک صنعتی غیر دولتی خوارزمی ماهدشت به طور رسمی شروع به فعالیت کرده است

 مشاغل شهرک صنعتی غیر دولتی خوارزمی ماهدشت

غذایی

حرارتی و برودتی

خدمات وقطعات صنعتی

نساجی

فلزی

چاپ وبسته بندی

برق و الکترونیک

لوازم خانگی

قطعات خودرو

آرایشی و بهداشتی

خدمات وقطعات صنعتی

قطعات خودرو

نساجی

برق و الکترونیک

لوازم خانگی

غذایی

فلزی

حرارتی و برودتی

چاپ وبسته بندی

آرایشی و بهداشتی