28

 تماس با ما 

آدرس :  کرج، ماهدشت، بلوار امام خمینی، خیابان سرداران، دفتر شهرک صنعتی ماهدشت
شماره های تماس: ۰۲۶۳۷۳۰۱۴۰۶ – ۰۲۶۳۷۸۵۰۸۱۸
ایمیل : info@kharazmimahdasht-ind.com