چوب

 جلیس

لیست محصولات / تولیدات /خدمات قابل ارائه : مبلمان اداری – پارتیشن
نشانی : کرج ماهدشت شهرک صنعتی ماهدشت خیابان پنجم جنوبی
شماره تلفن : 02189354
آدرس سایت اینترنتی :  https://jalice.ir/

اشنیز

لیست محصولات / تولیدات /خدمات قابل ارائه : کابینت – درب – کمد
نشانی : کرج ماهدشت شهرک صنعتی ماهدشت خیابان هشتم جنوبی
شماره تلفن : 02191002060
آدرس سایت اینترنتی : https://schniz.co

مبلمان اَیلَش

لیست محصولات / تولیدات /خدمات قابل ارائه : مبلمان اداری – سرویس خواب
نشانی : کرج ماهدشت شهرک صنعتی غیردولتی خوارزمی خیابان هفتم شمالی
شماره تلفن : 02637311254
آدرس سایت اینترنتی :